Jedan od najčešćih problema s kojima se susreću obveznici fiskalizacije je nefiskaliziran račun. Iako su poduzeti svi preduvjeti da se računi uspješno fiskaliziraju, ponekad se dogodi da se ispiše račun bez JIR-a, odnosno nefiskaliziran račun.

Razlog za to je najčešće problem s komunikacijom, odnosno prekid internetske veze s Poreznom upravom. U tom slučaju na računu se ispisuje zaštitni kod izdavatelja računa (ZKI), a nedostaje podatak o jedinstvenom identifikatoru računa (JIR). ZKI služi za potvrđivanje veze između obveznika fiskalizacije i izdanog računa, ali i za provjeru računa, to jest kada kupci žele provjeriti jesu li Poreznoj upravi prijavljeni računi što su im ispostavili obveznici fiskalizacije.

Obveznik fiskalizacije dužan je u roku od dva dana uspostaviti elektroničku vezu i na taj način Poreznoj upravi dostaviti sve izdane račune na kojima nije upisan JIR. Nakon toga Porezna uprava svim dostavljenim računima dodjeljuje jedinstveni identifikator računa (JIR), te ih elektronički dostavlja obvezniku fiskalizacije.

Vremenski rok od 48 sati za naknadnu fiskalizaciju računa se u korist obveznika fiskalizacije. Ako danas tijekom dana dođe do izdavanja računa bez JIR-a, rok od 48 sati počinje teći od od završetka tekućeg dana – dakle od 00:00 sljedećeg dana. To znači da račun mora biti ovjeren u roku sljedeća dva kalendarska dana.

Korisnici Billy blagajni vrlo brzo i jednostavno mogu naknadno fiskalizirati račune koji nisu fiskalizirani prilikom izdavanja računa zbog poteškoća s komunikacijom. Jedan način je automatski fiskaliziranje svih nefiskaliziranih računa prilikom zaključka prometa. Drugi način je odabir isporuke računa, koji korisnik može odraditi kada zna da ima internetsku vezu.

Više informacija o fiskalizaciji možete pronaći na stranicama Porezne Uprave (www.porezna-uprava.hr), a korisnicima Billy fiskalnih blagajni na raspolaganju je korisnička podrška svakoga dana od 8 do 22 h za sva dodatna pitanja.