Uslikaj naša nova vozila na terenu i osvoji vrijednu nagradu

ORGANIZATOR I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
Organizator BILLY POS d.o.o., Borongajska 81a, Zagreb, OIB 43791431162 organizira nagradni natječaj u svrhu promocije organizatorovih proizvoda i usluga.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju „Nasmiješi se, Billy!“ potrebno je objaviti komentar sa slikom na objavama koje komuniciraju nagradni natječaj u kojem će korisnik slikati i opisati situaciju u kojoj je zatekao nova vozila tvrtke Billy POS na terenu. Žiri organizatora nagrađuje jedan najkreativniji odgovor. Dobitnik će biti izabran prema kriterijima originalnosti i kreativnosti te će biti objavljen na Facebook stranici organizatora u sklopu objave natječaja, po završetku nagradnog natječaja.

DISKVALIFIKACIJA
Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima ako:
· natjecatelj prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti
· natjecatelj ne odgovori na upit organizatora o kontakt podacima u roku od 24 sata
· natjecatelj prijavi fotografiju čija autorska prava ne polaže
· prijavljeni komentar se ne pridržava teme nagradnog natječaja
· prijavljeni komentar je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja
· komentar na bilo koji način izražava (ili omalovažava) tuđa vjerska i politička uvjerenja
· komentar lažno prezentira ljude, tvrtke ili proizvode
· komentar prikazuje (ili je i sam) sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj se održava od 02.11.2020. u 12h do 30.11.2020. u 12h, a ukupno jedan (1) dobitnik će biti objavljen najkasnije idući dan od završetka nagradnog natječaja. Kako bi ostvario pravo na nagradu, dobitnik se treba javiti porukom na Facebook stranicu organizatora s točnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa i kontakt) u roku od 24 sata od proglašenja rezultata natječaja. Ako dobitnik u tom roku ne kontaktira organizatora, gubi pravo na nagradu. O načinu preuzimanja nagrade dobitnik će biti obaviješten naknadno.


SUDIONICI
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja, osim natjecatelja koji su na Facebook stranici organizatora u posljednjih 60 dana osvojili nagradu. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju osobe koje su sudjelovale u pripremi ovog nagradnog natječaja te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

NAGRADE
Ukupno jedan (1) dobitnik osvaja ovu nagradu:

  1. Billy S programski paket (4 mjeseca besplatnog korištenja)

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze organizatora prema dobitnicima nagrade.


KAKO PREUZETI NAGRADU
Nakon proglašenja dobitnika u sklopu objava nagradnog natječaja na Facebook stranici organizatora, dobitnik je dužan javiti se u inbox stranice u roku 24 sata. Dobitnik koji se ne javi sa svojim podacima u navedenom roku, gubi pravo na nagradu. Dobitnik će naknadno biti obaviješten o načinu preuzimanja nagrade.

ODRICANJE OD PRAVA
Sudionik natječaja prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži organizatoru, pohrane i koriste u svrhu dostave ili preuzimanja nagrade sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
Sudjelovanjem u natječaju sudionici su izričito suglasni da organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti i procesuirati podatke u svrhu provođenja natječaja. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i administrator Facebook stranice u kojoj se provodi natječaj, rukovat će podacima prema standardima koje propisuje Zakon o zaštiti osobnih podataka.
Davanje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno.
Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama.
Podaci Sudionika brišu se po završetku natječaja i neće se koristiti u druge svrhe.
Sudionik nije ovlašten potraživati nikakvu naknadu povezanu sa sudjelovanjem u Natječaju, korištenjem softvera, upotrebom web stranica i ostalim aktivnostima povezanima s Natječajem, osim one propisane ovim Pravilima.
Natječaj Organizatora ni na koji način nije sponzoriran, podržan, upravljan ili povezan s Facebookom i ovim pravilnikom naglašava se da Facebook ne snosi nikakvu odgovornost povezanu s natječajem.

ODGOVORNOSTI I PRAVA TREĆIH OSOBA
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko sadržaj kreiran od strane sudionika krši autorska prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji prema njegovom sudu predstavljaju vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Pod prijavama s neprimjerenim sadržajem naročito će se smatrati, ali se ne ograničavaju na sljedeće:
· prijave koje sadržavaju nasilje ili naznake nasilja
· prijave seksualnog sadržaja ili naznaka koje bi mogle upućivati na seks ili nasilje
· prijave koje podrazumijevaju ili ukazuju na kršenje autorskih prava i srodnih prava, prava intelektualnog vlasništva
· sadržaj koji je protivan Ustavu RH, zakonima Republike Hrvatske, moralu društva
· sadržaj koji ukazuje na rasnu, nacionalnu, vjersku ili drugu netrpeljivost itd.

PREKID NATJEČAJA
Organizator može prekinuti Natječaj uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod organizatora.